Ejendomsservice for boligforeninger

Ejendomsservice for boligforeninger

20. november 2019 Slået fra Af Felix

Ejendomsservice er et vidt begreb, der dækker over flere forskellige arbejdsopgaver. Helt overordnet set handler ejendomsservice dog om at holde ejendomme og boligforeninger vedlige, så de fremstår pæne, rene og indbydende. Det gælder både over for de beboere, der bor i ejendommene, men i høj grad også for beboernes gæster.

Hvad omfatter ejendomsservice?

Som nævnt kan det bestå af en lang række forskellige arbejdsopgaver. Det kan blandt andet indebære trappevask, hvor trapperne i ejendommens opgang bliver vasket. Det kan også være vedligeholdelse af de grønne udendørsarealer, der er rundt om boligforeningen eller den pågældende ejendom. Det kan for eksempel omfatte slåning af græs, klipning af hæk eller beskæring af træer. Det kan også omfatte rengøring af fortove og gårde, ligesom det også kan omfatte snerydning og saltning om vinteren.

I bund og grund er det op til den enkelte ejendom eller boligforening at indgå en aftale omkring ejendomsservice med et firma, der kan levere de ydelser, ejendommen har behov for. Det er nemlig ikke alle ejendomme eller boligforeninger, der har de samme behov, og der kan også være forskellige priser på ydelserne.

Hvordan finder man den bedste leverandør?

For at finde den bedste leverandør er det først og fremmest nødvendigt at overveje, hvilket behov man har. Derudover gælder det om at finde en leverandør, som kan hjælpe med de konkrete opgaver, og som har den rette erfaring og ekspertise.

Det gælder selvfølgelig om at finde en leverandør, som er grundig, så arbejdet bliver udført ordentligt. Derudover gælder det også om at få sine ydelser til en god pris. Billig ejendomsservice er ikke nødvendigvis lig med dårlig kvalitet – slet ikke. Det gælder blot om at finde en leverandør, som arbejder hurtigt og effektivt, og som har den rette erfaring og de rette midler til at løse opgaven korrekt.